Gymfolio App

Krachtig bewegingsonderwijs

Al meer dan 10 jaar zet “Team Buurtsportcoaches gemeente Heerenveen” zich in voor krachtig bewegingsonderwijs op basisscholen. De school is de vindplaats waar kinderen zich bevinden en is de plek waar de gezegde “jong geleerd, is oud gedaan” geldt.

Hoe team buurtsportcoaches dit doet?

Ontwikkeling volgen. In een portfolio.

Net als bij vakken als rekenen en taal, is er de behoefte om de ontwikkelingen van leerlingen te volgen die tijdens de 2 uur gymles per week te zien zijn. En dan niet alleen de ontwikkeling van het motorische trucje.

Team buurtsportcoaches is er van overtuigd dat wanneer we de ontwikkeling zichtbaar maken op een manier die leerlingen zelf begrijpen, hierdoor meer betrokkenheid, eigenaarschap en plezier ontstaat.

“We dagen leerlingen uit, stellen ze vragen, laten ze zelf doelen (challenges) stellen en hierop reflecteren, leggen succes vast om te delen en dagen ze weer uit.”

[Nieuw] De Gymfolio App

De Gymfolio App gaat helpen bij het inzichtelijk maken van de ontwikkeling en beweeggedrag van alle leerlingen.

“Nog niet eerder werkten we met een leerling portfolio, maar vanaf nu willen we dit graag gemeente-breed gaan toepassen.”

Deze op maat oplossing wordt i.s.m. Team Buurtsportcoaches geschikt gemaakt voor onze praktijk.

De gemeente Heerenveen stelt voor deze tool een gebruikerslicentie ter beschikking voor iedere basisschool voor een gebruik van minimaal 4 schooljaren.

Voor de leerling, ouders, leerkracht en gemeente

De gymfolio app is er voor de leerling zelf, de ouder/verzorger, de leerkracht en de gemeente Heerenveen.

Tijdens de gymles stellen we de leerling op een kindvriendelijke manier vragen op een tablet en laten we ze zelf leerdoelen (challenges) omschrijven en hier op reflecteren. Ook kan een leerkracht een video of foto uploaden van een succes van een leerling.

De ouder/verzorger kan met een eigen account het gymfolio thuis inkijken. Zo kan ontwikkeling thuis ook gevierd worden!

Tenslotte heeft de gemeente Heerenveen inzicht in anonieme rapportages wat betreft beweeggedrag om hun beleid op te kunnen baseren.

Privacy van persoonsgegevens

De Gymfolio App is ontworpen om de privacy van persoonsgegevens te alle tijden te waarborgen. De AVG wetgeving is in het ontwerp proces continu in acht genomen.

De school is verwerkersverantwoordelijke en de leverancier van de Gymfolio App verwerker van de persoonsgegevens. Als school heb je zelf controle over wie de persoonsgegevens kan inzien en bewerken.

De werkwijze van de gymfolio app voldoet aan de wettelijke grondslag voor het opslaan van persoonsgegevens.

Klaar voor de start?!

Om te kunnen starten hebben we een paar stappen te nemen. Allereerst dien je als school een schoolaccount aan te maken met behulp van een licentiecode van de gemeente Heerenveen. Daarna dien je online een verwerkersovereenkomst met de gymfolio app te ondertekenen.

Vervolgens machtig je zelf de gebruikers, waarbij we adviseren om de desbetreffende buurtsportcoach te machtigen. Hij/zij kan je verder helpen.

Een account aanmaken is nog niet mogelijk. Zodra de Gymfolio App gelanceerd is in de gemeente Heerenveen laten we van ons horen.

Veelgestelde vragen

De buurtsportcoaches in team “Scoren voor Gezondheid Heerenveen” die les geven hebben geëxperimenteerd met verschillende leerlingvolgsystemen zoals Parnassys, echter blijkt de gymles praktijk niet geschikt te zijn voor het gebruik van deze systemen.

Dat is zeker het doel. Op dit moment zijn we met de leverancier van gymfolio.app mogelijkheden aan het verkennen om de data importeerbaar te maken voor de leerlingvolgsystemen die in de gemeente Heerneveen worden gebruikt.

Nee. Na het aanmaken van een account voor uw school, kunt u subgebruikers aanmaken. Zij kunnen er vervolgens mee aan de slag, terwijl u het overzicht kunt houden.

Via een online uitnodiging per mail kan een ouder/verzorger zelf een account aanmaken.

De online verzamelplaats is altijd in te kijken door een ouder/verzorger. Zo heeft de leerling ook thuis inzicht in z’n ontwikkeling en successen. Doordat gamification wordt toegepast is dit voor de leerling een leuke beleving. Daarnaast zal de leerling op zelf gekozen tijdstippen tijdens de gymles af en toe vragen beantwoorden op een tablet (5 min. tijd) of de leerkracht vragen om een succesmoment op foto/video te uploaden in zijn/haar gymfolio.

Meer vragen

Heb je meer vragen? Neem gerust contact op met onze projectleider Wiebren Dijkstra (wiebren@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl)