Maak kennis met Fierljeppen in Heerenveen!

Sport Fryslan

Diana

[email protected]

06-12170440

Doelgroep

Publiekelijk evenement

Leeftijd(en): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18+, 55+

Beschikbaarheid: 30

Omschrijving:

Maak kennis met Fierljeppen in Heerenveen!

In juni en juli kunnen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs (vanaf 9 jaar) in de gemeente Heerenveen gratis kennismaken met fierljeppen. De kennismakingslessen vinden plaats op de fierljepschansen van Sportstad Heerenveen.

Er hebben ondertussen 3 kennismakingslessen plaatsgevonden, welke een groot succes waren! Op donderdag 25 juli as. vindt, vooralsnog, de laatste les plaats van 18.30 tot 20.00 uur. Deelname aan de kennismakingsles is gratis. Vrijblijvend komen kijken is ook mogelijk.

De lessen worden verzorgd door een professionele trainer van het Frysk Ljeppers Boun en mogelijk gemaakt door Sport Fryslân, Gemeente Heerenveen, Sportstad Heerenveen en het Frysk Ljeppers Boun.
Met het aanbieden van deze lessen willen betrokken partijen jeugd uit de gemeente Heerenveen kennis laten maken met fierljeppen als één van de Fryske sporten.

Wat gaan we doen?

Eerst gaan we oefenen in het zand. Hoe hou je een polsstok vast, hoe kun je het beste springen en hoe kun je het beste landen? Als we het springen en landen goed genoeg geoefend hebben, kun je over het water springen! Eerst bij de kleinste schans en als dat goed gaat naar de grotere schans.

Wie durft?!

Aanvullende informatie

  • Jeugd vanaf 9 jaar mag deelnemen aan de kennismakingslessen.
  • Deelnemers dienen, minimaal, in het bezit van zwemdiploma A te zijn.
  • Gedurende de kennismakingsles dient er minimaal één ouder/verzorger van de deelnemer aanwezig zijn.
  • Deelnemers dragen sportieve kleding waar ze makkelijk in kunnen bewegen.
  • Neem een handdoek en droge kleding mee voor na kennismakingsles. Er is een mogelijk om je om te kleden op het terrein van Sportstad Buiten.