Schoolkaatsen Gemeente Heerenveen

Doelgroep

Basis onderwijs:
CBS Spring!, CBS Wybrandischool, CBS de Burcht,
CBS de Finne, CBS de Hoeksteen, CBS de Roerganger, CBS het Kompas, De Buitenkans, Ds. Hasperschool, GBS Futura, OBS Akkrum, OBS Albertine Agnes school, OBS Ekke de Haan school, OBS Route 0513, OBS Sevenaer school, OBS Skoatterwiis, OBS Tjongerschool, OBS de Boarne, OBS de Compagnon school, OBS de Feart, OBS de Optimist, OBS het Slingertouw, OBS het Vogelnest, OBS van Maasdijk school, SBO Meester Duisterhoutschool, SBO it Oerset, SWS de Nijewier, Sint Jozef school, it Bûtenplak


Groep / Groepen: 3, 4, 5, 6, 7, 8


Omschrijving

Via de KNKB zijn alle scholen voorzien van de informatie over het schoolkaatsen, het provinciaal
kampioenschap voor kinderen op de basisschool. In elke Friese gemeente wordt een voorronde gehouden,
gevolgd door de finale in Franeker (woensdag 8 juni 2022).
Er wordt gekaatst volgens de KNKB wedstrijdrichtlijnen in een A- en B-klasse.

Daar in de gemeente Heerenveen, anders dan in de ‘kaatsdorpen’, weinig tot geen aandacht is voor het
kaatsen op de basisscholen, willen we graag toch ook de basisschoolkinderen de gelegenheid bieden om
kennis te maken met de Friese kaatssport. Zeker nu de KNKB 125 jaar bestaat.

Daarvoor zullen we een ‘zachte bal’ variant (het beginnersspel) spelen op woensdag 15 juni, waar ook
beginnende kaatsers (= basisschoolleerlingen) goed aan mee kunnen doen. (We noemen dit de C-klasse).
Per basisschool kunnen er twee teams worden aangemeld. (via schoolkaatsenheerenveen@gmail.com).
Aanmelden z.s.m. uiterlijk voor vrijdag 10 juni.

Met behulp van de ‘buurtsportcoaches’ en/of leerkrachten kan er op school geoefend worden tijdens de
sportlessen. Maar ook bij de plaatselijke kaatsverenigingen kan een paar keer vrijblijvend meegetraind
worden om te ervaren wat het kaatsspel inhoudt.

Trainingsdagen jeugd
Akkrum: uskeatsen.nl of 06-29173072 Woensdag 16:15 – 17:15 uur
Jubbega: kaatsenopegrins.nl of 06-47177950 Maandag 18:30 – 19:30 uur
Heerenveen: bestuur@pompebledden.nl of 06-52634114 Maandag 19:00 – 20:00 uur
In samenwerking met de Buurtsportcoaches scorenvoorgezondheidheerenveen.nl

Materiaal

schoolkaatsen_2022