Schoolkaatsen Gemeente Heerenveen 2023

Doelgroep

Basis onderwijs:
CBS Spring!, CBS Wybrandischool, CBS de Burcht,
CBS de Finne, CBS de Hoeksteen, CBS de Roerganger, CBS het Kompas, De Buitenkans, Ds. Hasperschool, GBS Futura, OBS Akkrum, OBS Albertine Agnes school, OBS Ekke de Haan school, OBS Route 0513, OBS Sevenaer school, OBS Skoatterwiis, OBS Tjongerschool, OBS de Boarne, OBS de Compagnon school, OBS de Feart, OBS de Optimist, OBS het Slingertouw, OBS het Vogelnest, OBS van Maasdijk school, SBO Meester Duisterhoutschool, SBO it Oerset, SWS de Nijewier, Sint Jozef school, it Bûtenplak, Overigen


Groep / Groepen: 4, 5, 6, 7, 8


Omschrijving

Schoolkaatskampioenschap Gemeente Heerenveen

Woensdag 17 mei 2023

Aanvang 15:00 uur

Locatie: Kaatsveld k.v. De Pompeblêdden, Binnenweg 3D, 8442 DJ Heerenveen

In elke Friese gemeente wordt een voorronde gehouden voor het Schoolkampioenschap kaatsen, gevolgd door de finale in Franeker. In Franeker wordt gekaatst volgens de KNKB wedstrijdrichtlijnen in een A- en B-klasse. Daar in de gemeente Heerenveen, anders dan in de ‘kaatsdorpen’, weinig tot geen aandacht is voor het kaatsen op de basisscholen, willen we graag toch ook de basisschoolkinderen de gelegenheid bieden om kennis te maken met de Friese kaatssport. Daarvoor zullen we een ‘zachte bal’ variant (het beginnersspel) spelen, waar ook beginnende kaatsers (= basisschoolleerlingen) goed aan mee kunnen doen, we noemen dit de C-klasse. Omdat er ook kinderen zijn die al bij een club spelen, is er ook een B klasse, met harde bal en kaatswant. Teams die meedoen in de B klasse kunnen zich ook kwalificeren voor het Fries Kampioenschap schoolkaatsen in Franeker.

Per basisschool kunnen meerdere teams van 2 personen worden aangemeld, via: schoolkaatsenheerenveen@gmail.com

Aanmelden per team van 2 personen, daarbij vermelden:

Naam school;

Naam van beide spelers;

Klasse: C klasse met zachte bal, of B klasse met harde bal en kaatswant.

Aanmelden z.s.m. uiterlijk voor vrijdag 12 mei.

Met behulp van de buurtsportcoaches en/of leerkrachten kan er op school geoefend worden tijdens de sportlessen. Maar ook bij de plaatselijke kaatsverenigingen kan een paar keer vrijblijvend meegetraind worden om te ervaren wat het kaatsspel inhoudt.

Trainingsdagen jeugd:

Akkrum: uskeatsen.nl of 06-29173072 Woensdag 16:15 – 17:15 uur

Jubbega: kaatsenopegrins.nl of 06-47177950 Maandag 18:30 – 19:30 uur

Heerenveen: bestuur@pompebledden.nl of 06-52634114 Maandag 19:00 – 20:00 uur

In samenwerking met “Team buurtsportcoaches gemeente Heerenveen”