Tik- en zoekspelen op het schoolplein

#sportspeldegreiden

Doelgroep

Basis onderwijs:
CBS Spring!, CBS de Hoeksteen, CBS de Roerganger,
CBS het Kompas, De Buitenkans, OBS Ekke de Haan school, OBS Route 0513, OBS Skoatterwiis, OBS de Optimist, OBS het Slingertouw, OBS het Vogelnest, OBS van Maasdijk school


Groep / Groepen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Omschrijving

Kom je ook verschillende zoek- en tikspelen doen op het schoolplein van Cbs de Roerganger?

Je ben van harte welkom om onder begeleiding van meester Thomas te komen spelen.

Tot dan.

Meester Thomas en meester Niels

Materiaal

Je hebt niets nodig voor vanmiddag. Zorg voor makkelijk zittende kleding waarin je gemakkelijk kunt bewegen.