Tik- en zoekspelen op het schoolplein

Doelgroep

Basis onderwijs:
CBS de Roerganger, CBS het Kompas, De Buitenkans,
GBS Futura, OBS Ekke de Haan school, OBS de Optimist, OBS het Vogelnest


Groep / Groepen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Omschrijving

We gaan tikspelletjes spelen dus denk aan krabtikkertje , knakworst tikkertje , politie en boefje en verder nog zoekspellen dus denk aan buskruit en buutverstoppertje

Materiaal

Zorg voor sportieve kleding waarin je makkelijk kan bewegen. de activiteit is namelijk buiten op het plein of op het grasveld