VITALITEITSMAAND PROGRAMMA Wandel Mee met Raad van Kerken onder leiding van Marijke de Vries

Doelgroep

Publiekelijk activiteit

Leeftijd(en): 18+, 55+


Omschrijving

Wandel Mee
Het programma Wandel Mee is er voor inwoners die nog geen perspectief hebben op regulier- of vrijwilligerswerk. Of voor diegene die al werk hebben maar nog een extra steuntje in de rug nodig heeft. Naast deze doelgroep kunnen ook inwoners uitgenodigd worden die bekend zijn bij de professionals en die vanuit hun situatie passen binnen te behalen vitaliteit doelstellingen.

Al wandelend zoeken we in het bos van Oranjewoud, geïnspireerd door het ‘positieve gezondheid gedachtegoed, met de inwoner naar passende leefstijl doelstellingen om in kleine stapjes positieve ervaringen op te doen. Onze doelstelling is om de inwoner uiteindelijk door te laten stromen naar het reguliere beweegaanbod in de gemeente Heerenveen.

Via een professional kan een inwoner zich aanmelden voor het programma. In de vitaliteitsmaand is het ook mogelijk om aan te melden voor de losse activiteiten, die worden aangeboden. De aanmelding voor de activiteit kan door een mail te sturen naar buurtsportcoach Grace Ybema (grace@sportfryslan.nl). Met daarin de contactgegevens: Naam, telefoonnummer, emailadres en met welke activiteit de inwoner wil meedoen. Opgeven kan tot de laatste dag voor de activiteit.

Wandel Mee met Raad van Kerken onder leiding van Marijke de Vries op 20 maart 
In de bosrijke omgeving van Oranjewoud wordt er een wandeling georganiseerd waarbij het thema zingeving centraal staat.
Na afloop wordt er koffie en/of thee gedronken in het Skoattertsjerke in Oudeschoot. Voor meer informatie kijk op: www.raadvankerkenheerenveen.nl

Materiaal

Let op! Vergeet niet comfortabele schoenen en kleren te dragen tijdens het wandelen.