Missie: Scoren voor Gezondheid Heerenveen

Beginnen bij het begin

Gezond zijn, je gezond voelen en zin in het leven hebben is van groot belang. Voor jezelf en voor onze samenleving.  Daarom doen we er als gemeente alles aan om inwoners te ondersteunen om gezonde keuzes te maken. Dit doen we door aandacht te schenken aan voeding, beweging en geestelijke gezondheid. We geloven daarbij in de kracht van een gemeenschap die elkaar ondersteunt. Daarom brengen we mensen met elkaar in verbinding.

We willen er niet alleen voor inwoners zijn als ze zorg nodig hebben, maar juist ook door ze te helpen scoren en zo vitaal en gezond mogelijk te leven.

Regie over gezonde leefstijl

We geloven in een toekomst waarin iedere inwoner zoveel mogelijk regie over eigen gezonde leefstijl neemt en aandacht heeft voor die van een ander. Een leven lang.

Onze missie: ‘Scoren voor Gezondheid gemeente Heerenveen’

Inwoners bewegen naar regie over eigen gezonde leefstijl en het hebben van aandacht voor die van een ander. #samen #elkedag

Gezondheid en gezonde leefstijl

Gezond zijn is meer dan alleen niet ziek zijn. Je zou kunnen zeggen dat antwoorden op vragen zoals ‘Zit je lekker in je vel?’ ‘Heb je zin in de nieuwe week?’ Voel je je verbonden met mensen om je heen?’ ook bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners. Althans, zo wordt er wel naar gekeken vanuit de brede kijk op gezondheid die ook wel positieve gezondheid wordt genoemd.

In het kort is positieve gezondheid een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. (bron: Institute for Positieve Health)

Onze droom voor onze gemeente

Een toekomst waarin iedere inwoner zoveel mogelijk regie over eigen gezonde leefstijl neemt en aandacht heeft voor die van een ander. Een leven lang.

Onze aanpak: ‘voor en door inwoners’

Voor iedere doelgroep een aanpak op maat:

Peuter/kleuter

Schoolkind t/m 12 jaar

Jongere 13 t/m 17 jaar

Volwassene 18-55 jaar

Volwassene met sociaal domein ondersteuning

Senior 55+

Onze aanpak: ‘samen met organisaties’

Voor iedere doelgroep een aanpak op maat:

Scholen

(Sport)aanbieders

Werkgevers

Ontdek de impact

Bekijk de jaarverslagen