Onze aanpak voor peuters & kleuters

Scoren voor Gezondheid

Gezond zijn, je gezond voelen en zin in het leven hebben is van groot belang. Voor jezelf en voor onze samenleving.  Daarom doen we er als gemeente alles aan om inwoners te ondersteunen om gezonde keuzes te maken. Dit doen we door aandacht te schenken aan voeding, beweging en geestelijke gezondheid. We geloven daarbij in de kracht van een gemeenschap die elkaar ondersteunt. Daarom brengen we mensen met elkaar in verbinding.

We willen er niet alleen voor inwoners zijn als ze zorg nodig hebben, maar juist ook door ze te helpen scoren en zo vitaal en gezond mogelijk te leven.

Doelgroep

Onze aanpak is er voor de peuter en kleuter in onze gemeente. We geloven in de gezegde ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Daarom is er veel aandacht voor deze waardevolle groep jonge inwoners.

Sport/ bewegen als middel

Ieder kind een positieve ervaring met sport/bewegen. Daar gaan we voor!

Gezondheid en gezonde leefstijl

Gezond zijn is meer dan alleen niet ziek zijn. Je zou kunnen zeggen dat antwoorden op vragen zoals ‘Zit je lekker in je vel?’ ‘Heb je zin in de nieuwe week?’ Voel je je verbonden met mensen om je heen?’ ook bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners. Althans, zo wordt er wel naar gekeken vanuit de brede kijk op gezondheid die ook wel positieve gezondheid wordt genoemd.

In het kort is positieve gezondheid een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. (bron: Institute for Positieve Health)

Activaties

Peuter gym

Laten ontstaan van peuter gym groepen in de gemeente.