Onze aanpak voor volwassenen met sociaal domein ondersteuning

Scoren voor Gezondheid

Als gemeente ondersteunen en bewegen we mensen om gezonde keuzes te maken. Dit doen we door aandacht te schenken aan voeding, beweging en geestelijke gezondheid. We geloven in de kracht iedere individu en een gemeenschap die elkaar ondersteunt en helpt. Daarom brengen we mensen met elkaar in verbinding. Onze droom is dat iedere inwoner ervaart dat het zelf maken van gezonde keuzes mogelijk is en positief bijdraagt aan kwaliteit van leven.

We willen er niet alleen voor je zijn als je zorg nodig hebt, maar ook om je te helpen zo vitaal en gezond mogelijk te leven.

Doelgroep

Onze aanpak is er voor de volwassen inwoner die vanuit de gemeente (sociaal domein) ondersteuning krijgt op het gebied van werk, participatie, zelfredzaamheid en zorg.

In de aanpak is de professional die de (sociaal domein) ondersteuning matcht bij de inwoner een belangrijke schakel.

Sport/ bewegen als middel

Of een inwoner (sociaal) domein ondersteuning krijgt op het gebied van werk, participatie of zelfredzaamheid, we geloven in de positieve impact van sport/bewegen binnen die ondersteuning. We gebruiken sport/bewegen om reeds gestelde doelen te behalen.

We zijn er daarbij overtuigd dat wanneer een inwoner zich gezond en vitaal voelt ook beter zal functioneren in werk en maatschappij.

D.m.v. het aanbieden van beweegactivaties en het toepassen van maatwerk ondersteunen we de doelgroep in het maken van gezonde keuzes. Hierbij ligt de focus niet alleen op de fysieke beweging, maar juist ook op de positieve impact van die beweging op de geestelijke gezondheid.

Gezondheid en gezonde leefstijl

Gezond zijn is meer dan alleen niet ziek zijn. Je zou kunnen zeggen dat antwoorden op vragen zoals ‘Zit je lekker in je vel?’ ‘Heb je zin in de nieuwe week?’ Voel je je verbonden met mensen om je heen?’ ook bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners. Althans, zo wordt er wel naar gekeken vanuit de brede kijk op gezondheid die ook wel positieve gezondheid wordt genoemd.

In het kort is positieve gezondheid een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. (bron: Institute for Positieve Health)

Activatie aanbod

Fietsles voor volwassenen

Jong niet geleerd is oud niet gedaan.

18+ zwemdiploma A

Het is nooit te laat om te leren zwemmen.

Rots & Water weerbaarheidstraining

Weerbaarder vanuit positieve eigenwaarde. Goed om te beleven en eigen te maken.

Praktijk voorbeelden

Persona’s en organisaties

Samenwerken op maat

Wij werken graag samen met iedereen die zich ontfermt over inwoners met sociaal domein ondersteuning. Als jij, net als wij, gelooft in de brede benadering van positieve gezondheid en zoekt naar mogelijkheden om meer bewustwording en regie bij de doelgroep te creëren op het gebied van gezond en vitaal leven, dan komen we graag met je in contact.

Wie wij zijn?

Buurtsportcoaches van de gemeente Heerenveen in de rol van verbinder, aanjager en organisator van activaties.

Kom in contact

Buurtsportcoach Lowise Hazenberg is gespecialiseerd als beweeg/leefstijladviseur en komt graag met je in contact.