Onze aanpak

Beginnen bij het begin

Een gezonde leefstijl is van levensbelang voor mens & samenleving. Structureel sporten & bewegen draagt hier significant aan bij. Daarom doen we er als gemeente alles aan om om inwoners te bewegen naar een gezonde leefstijl door ze een positieve ervaring en plezier met sport/ bewegen te geven.

Onze overtuigingen

  • Het welzijn van onze inwoners staat centraal.
  • Jong geleerd is oud gedaan.
  • Bewegen is leuk.
  • Iedereen moet mee kunnen doen.
  • Samen is beter. Voor en door inwoners.

Hoe we dit als gemeente aanpakken

Veel staat omschreven in ons gemeentelijke sportbeleid 2017-2025. We zoomen hier in op de breedtesport aanpak.

Inzetten van beweegteam gemeente Heerenveen als ‘spin in ’t web’ & ambassadeur

Beheerders van het enige merk Scoren voor Gezondheid Heerenveen.

Unieke werkwijze per werkveld. Gedifferentieerd op doelgroep. 1 merk

Als aanjager, ondersteuner, verbinder en/of lesgever werken we in de wervelden: Buurt, onderwijs, sport en het sociaal domein. We werken gedifferentieerd in de doelgroepen: Kleuter, schoolkind, jongere, volwassene en senior. Allemaal vanuit 1 merk: ‘Scoren voor Gezondheid Heerenveen’.

Samen met lokale sportaanbieders als ‘hoeksteen’ van lokale sportmaatschappij

Info over

Samen ontwerpen met de doelgroep

Info over

Digitale innovaties en techniek voor ons laten werken

Info over

Laten zien wat we doen en hoe inwoners betrokken kunnen raken

Info over

Impact meten. Altijd.

Info over

Focus op relatie

Info.

Wat we als gemeente doen

“Inwoners bewegen naar een positieve ervaring en plezier in sport/bewegen.”

Krachtig bewegingsonderwijs

Info over het bewegingsonderwijs in de gemeente Heerenveen. BO, VO & SPECO.

Zichtbaar & toegankelijk maken van het lokale sportaanbod

Info.

Inwoners en sportaanbieders verbinden

Info.

Laten ontstaan van beweegstimulerlingsprojecten in het sociaal domein

Info.

Laten ontstaan van beweegstimulerlingsprojecten in het onderwijs

Info.

Laten ontstaan van beweegstimulerlingsprojecten in de buurt

Info.

Creëren van inzicht in beweeggedrag inwoners

Door het doen van onderzoek.

Creëren van vitale sportaanbieders

Terugkijken wat we deden

Bekijk de jaarverslagen

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016