SportXperience

Hoe kunnen we het L.O. onderwijs voor jongeren nóg leuker maken? Misschien wel door leerlingen zelf hun programma te laten samenstellen!

Met het SportXperience programma bieden we leerlingen van het V.O. een jaar lang lessenreeksen aan bij lokale sportaanbieders. Leerlingen kiezen zelf waar ze aan mee willen doen en wanneer.

Lessenreeks aanmelden

Hier komt een aanmeldformulier voor sportaanbieders.