Vacature stagiaire(s) ‘sportdeelname onderzoek VO Gemeente Heerenveen’

De Gemeente Heerenveen doet van juni t/m september 2018 uitgebreid onderzoek naar het sport-gedrag van inwoners van de Gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ‘Kennispraktijk‘. In samenwerking met dit bureau worden 2 HBO stageplaatsen aangeboden, waarin je als student volop in de praktijk en strategisch meewerkt aan het onderzoek.

Meer info over het onderzoek:

In 2013 is door Kennispraktijk onderzoek gedaan naar het sport- en beweeggedrag van de inwoners van Heerenveen. Het destijds uitgevoerde onderzoek heeft zicht gegeven op het beweeggedrag van verschillende groepen volgens landelijke normen als de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fitnorm, maar ook op de sportdeelname (tak van sport, frequentie, organisatievorm) en motivatie van mensen om al dan niet te bewegen of te sporten. Ook hebben inwoners hun mening gegeven of het aanbod en voorzieningen op buurtniveau.

De gemeente Heerenveen wil in 2018 wederom een vergelijkbaar sportdeelnameonderzoek laten uitvoeren en heeft Kennispraktijk gevraagd om dit onderzoek te leiden.

Onderzoeksvraag:

Wat is de sportparticipatie in de gemeente Heerenveen, uitgesplitst naar leeftijd, wijk, tak van sport en organisatiegraad, (ii) welke wensen en behoeften hebben inwoners van de gemeente Heerenveen (uitgesplitst naar verschillende doelgroepen) op het gebied van sport en bewegen, en (iii) hoe verhouden
de resultaten van het onderzoek zich tot landelijke gegevens?

Onderzoekseenheden

Om vergelijkingen mogelijk te maken met de resultaten uit het sportdeelnameonderzoek 2013 zal onderscheid worden gemaakt in de volgende subdoelgroepen:

1. Basisschooljeugd in de leeftijd 6 t/m 12 jaar
2. Jongeren in de leeftijd 13 t/m 17 jaar
3. Volwassenen in de leeftijd 19 t/m 65 jaar
4. Senioren in de leeftijd 56-85
5. Mensen met een beperking en/of chronische

De stageplaatsen worden aangeboden binnen de doelgroep ‘Jongeren in de leeftijd 13 t/m 17 jaar’.

Wil jij leren hoe je professioneel een onderzoek opzet en uitvoert in de gemeente Heerenveen? Neem dan contact op met Wiebren Dijkstra: wiebren@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl